برای ارتباط از طریق ایمیل میتوانید به ادرس زیر مراجعه کنید.

http://guilankala.com/contact-us

و یا جهت مراجعه حضوری با وقت قبلی می توانید به ادرس زیر مراجعه کنید: