صادق حسنی نائب رئیس صندوق حمایت از چایکاران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اشاره به برداشت چین دوم برگ سبز چای اظهار داشت: با توجه به شرایط مساعد آب و هوا شاهد افزایش کمیت و کیفیت برگ سبز چای در چین اول و دوم تولید در مقایسه با سال گذشته هستیم.

چای درجه یک صادراتی ایرانی

وی با اشاره افزایش 37 درصدی خرید برگ سبز چای گفت: تا به امروز 52 هزار تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده که 32 هزار تن از این رقم برگ سبز درجه یک و 20 هزار تن دیگر درجه دو بوده است.

حسنی ادامه داد: در سال جاری پیش بینی می شود که میزان تولید برگ سبز چای در مقایسه با سال های گذشته با افزایش 50 درصدی همراه باشد.

نائب رئیس صندوق حمایت از چایکاران با اشاره به بلاتکلیفی چایکاران بیان کرد: با توجه به گذشت دو ماه از فصل تولید اما هنوز شورای عالی اقتصاد نرخ خرید برگ سبز چای را اعلام نکرده و اعتباری نیز در اختیار سازمان چای قرار نگرفته است.

ادامه خبر